Czy kasa fiskalna dla prawnika jest obowiązkowa

Kasa fiskalna dla prawnika – czy jest obowiązkowa?

promesBez kategorii Leave a Comment

Jak wskazują przepisy dotyczące stosowania urządzeń fiskalnych, grono przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować sprzedaż przy wykorzystaniu kas jest całkiem spore. Wśród nich są również prawnicy. Kasa fiskalna jest tutaj rozwiązaniem obligatoryjnym. Warto jednak wiedzieć, że ustanowiono od niego pewne wyjątki. W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie, czy prawnik musi mieć kasę fiskalną. Wskazujemy także najistotniejsze kwestie związane z tym tematem.

Kiedy wymagana jest kasa fiskalna dla prawników?

Usługi prawne a kasa fiskalna to zagadnienie, które dotyczy bezpośrednio prawników prowadzących kancelarie, czy też osób właśnie zakładających w tym obszarze działalność gospodarczą. Jeśli mamy tutaj jakiekolwiek wątpliwości, z odpowiedzią przychodzą istniejące przepisy, a konkretnie rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi prawne (sklasyfikowane w grupie 69.10.Z PKD) nie zostały tutaj wyszczególnione jako te, które podlegają zwolnieniu. Kasa fiskalna dla prawnika to zatem, co do zasady, konieczność.

Co jeszcze istotne, obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez prawników to żadna nowość. Jak wskazuje art. 111 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca ma obowiązek ewidencji transakcji przy wykorzystaniu kasy fiskalnej dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie podmiotowe z tego obowiązku, a wynikające z kryterium wysokości obrotu, nie dotyczy prawników. Niezależnie zatem od obrotów, kasa fiskalna w przypadku usług prawniczych jest obowiązkowa.

Krótko podsumowując:

  1. Usługi prawne świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą być dokumentowane paragonami fiskalnymi.
  2. Prawnicy muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość obrotu.
  3. Kasa fiskalna powinna zostać zainstalowana jeszcze przed realizacją pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.

Czy możliwe jest zwolnienie prawnika z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej? Ustawodawca przewiduje takie rozwiązanie, jednak pod ustalonymi warunkami.

Usługi prawnicze a kasa fiskalna – kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Prawnicy świadczący usługi na rzecz osób prywatnych muszą zaopatrzyć się w kasy fiskalne, chyba że usługi te świadczone są na odległość, tj. nie dochodzi do sprzedaży bezpośredniej. W praktyce oznacza to korzystanie wyłącznie ze środków porozumiewania się na odległość (internet, telefon oraz mogące taką komunikację potwierdzić wiadomości elektroniczne, czy billingi telefoniczne). Jednocześnie wynagrodzenie prawnika za sprzedane usługi prawnicze musi wpłynąć na jego rachunek rozliczeniowy lub rachunek spółdzielczej kasy rozliczeniowo – kredytowej, której jest członkiem. Ważne, aby realizacja takiej płatności jednoznacznie wskazywała jej wysokość oraz przedmiot usługi.

Kasa fiskalna u prawnika nie będzie rozwiązaniem obligatoryjnym także w sytuacji, gdy usługi prawnicze będą świadczone wyłącznie dla firm, np. innej kancelarii, czy przedsiębiorstwa, obsługiwanego w zakresie usług prawnych.

Kasy fiskalne online dla prawników

Kasa fiskalna u prawnika to od 1 lipca 2021 roku urządzenie online, zastępujące użytkowane dotychczas kasy tradycyjne. Wprowadzone zmiany przepisów w tym zakresie miały na celu usprawnić kontrolę nad realizowanymi transakcjami oraz zmniejszyć rozmiar szarej strefy i nieewidencjonowanych sprzedaży uszczuplających państwowe wpływy z podatku VAT. Kasa fiskalna online jest stale połączona z internetem, a wszystkie informacje o zrealizowanych transakcjach natychmiast i bezpośrednio trafiają do Centralnego Repozytorium prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Prawnicy, którzy przed wskazaną datą posługiwali się kasą fiskalną z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, musieli dokonać wymiany urządzenia. Jeśli właśnie rozpoczynamy działalność w zakresie świadczenia usług prawniczych i zaopatrujemy się w urządzenie fiskalne, pamiętajmy, że musi to być kasa online.

Kasa fiskalna dla prawnika – czym kierować się przy zakupie?

Wybór kasy fiskalnej dla prawnika to ważna kwestia, bowiem decydować będzie m.in. o wygodzie obsługi urządzenia, jego niezawodności, czy też sprawności rejestrowania sprzedaży. Rekomendowanym rozwiązaniem są tutaj z pewnością urządzenia fiskalne sprawdzonych, polskich producentów, jak ELZAB, Posnet oraz Novitus, które oferujemy w naszym sklepie. Poznaj nasze propozycje bliżej i zyskaj nie tylko niezawodne urządzenie, ale i profesjonalny serwis oraz wsparcie w eksploatacji urządzenia.

Komfort eksploatacji, w tym łatwość i możliwość obsługi bezprzewodowej przy łączeniu się z Centralnym Repozytorium Kas poprzez sieć WiFi lub kartę SIM, zapewniają z pewnością mobilne kasy fiskalne. Te polecane są zwłaszcza mniejszym firmom. Jeśli oczekujesz swobody w użytkowaniu kasy, ta opcja sprawdzi się najlepiej.

Dodaj komentarz