Kasy Fiskalne – ONLINE Prezydent podpisał nowelizację – online stało się rzeczywistością

promesBez kategorii Leave a Comment

Już niebawem, niespełna za miesiąc, bo od 1 maja 2019r. wchodzi w życie ustawa o kasach on-line. 3 kwietnia została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Duda Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach.  W maju podatnicy mają już pełna możliwość kupna i użytkowania kasy online, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego –Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane automatycznie, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej z pewna częstotliwością.

Obowiązek stosowania kas Online

Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Ustawa nie przewiduje zatem obowiązku natychmiastowej wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. W pierwszej kolejności obowiązek ten spoczywać będzie na podatnikach branży paliwa, olejów napędowych, gazu przeznaczonego do napędu pojazdów, wykonujących usługi naprawcze pojazdów silnikowych i napędowych od początku 2020 roku. Od 1 lipca 2020 obowiązek ten spoczywać będzie na podatnikach w branży gastronomicznej, hotelarskiej, sprzedaży węgla. Jako ostatni, kasy online zastosuje grupa podatników obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane i fitness- przed styczniem 2021.

Obowiązek stosowania kas

  • Styczeń 2020 – sprzedaż paliw płynnych, naprawa samochodów, wymiana opon
  • Lipiec 2020 – gastronomia, hotelarstwo, sprzedaż węgla
  • Styczeń 2021 – kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, prawnicy, usługi budowlane, fitness

Dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podatnicy nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Podatnicy ci będą zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Zwrot za kasy online – ulga

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż nowi podatnicy kupujący kasy on-lineowe oraz podatnicy wymienieni w Ustawie, którzy mają obowiązek zmienić „stare” urządzenia fiskalne na nowego typu online będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną. Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienieni w Ustawie a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe.

Kasy Fiskalne – ONLINE Prezydent podpisał nowelizację – online stało się rzeczywistością

Dodaj komentarz