kasy fiskalne bielsko biała, promes , kasa fiskalna wodzisłąw, monitoring, oprogramowanie

Obowiązek NIP nabywcy na paragonie

promesBez kategorii Leave a Comment

Kolejne zmiany … tym razem w fakturowaniu na podstawie paragonu.

Od 1 stycznia 2020 roku będą musiały zniknąć faktury na podstawie paragonów; przedsiębiorcy nie będą już mogli wystawiać faktur na podstawie tych potwierdzeń zakupu. Projekt  Ministerstwa Finansów został przyjęty przez Rząd. Przedstawione zmiany są przeciwdziałaniem z nieuczciwymi praktykami i uszczelnianiem VAT-u

Przypomnijmy, że każdy prowadzący działalność gospodarczą może na podstawie paragonu wystawić fakturę, w okresie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do transakcji zakupu towaru czy usługi, a to oznacza w praktyce, że ten czas to blisko 4 miesiące. Takie sytuacje prowadziły do tego, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na pozyskanych cudzych paragonach pozyskiwali faktury, podnosząc sobie koszty prowadzenia firmy, a tym samym, unikając wyższych podatków. Na podstawie tych faktur odliczali VAT, którego tak naprawdę nigdy nie zapłacili… Ministerstwo Finansów wskazuje, że taki zabieg generuje blisko 1,5 mld rocznie straty w budżecie państwa. Stąd decyzja: „Od 1 stycznia wystawianie faktur na podstawie paragonu nie będzie już możliwe”.

Powyższa zmiana obowiązuje Przedsiębiorcę do tego, by od razu poprosić o wystawienie faktury. Ale….Pozostanie jeden wyjątek – fakturę na podstawie paragonu będzie można wystawić jedynie, jeśli na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Sam paragon z NIP-em nie będzie dowodem księgowym, który uprawnia do odliczenia podatku VAT, ani ujęcia danego zakupu w kosztach firmy.

kasy fiskalne , kasy bielsko, kasy rybnik , kasy fiskalne

Niedostosowanie  do nowych przepisów ….. będą kary dla obu stron…..

W sytuacji, gdy sprzedawca wystawi fakturę na podstawie zwykłego paragonu – kara w postaci kosztu zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku VAT widniejącej na dokumencie faktury. Taką samą wartość zapłaci przedsiębiorca, który wykaże w ewidencji fałszywą fakturę.

Zmiana wewnętrznych procedur sprzedawców…

Od momentu wejścia w życie nowelizacji, to na sprzedawcach spocznie obowiązek zmiany wewnętrznych procedur i informowania o zmianach w prawie swoich klientów.

Dodaj komentarz