Rejestracja czasu pracy

Kontrola czy wiarygodność…  a może…. sprawiedliwość i udogodnienie.

Dla pracodawcy czy pracownika? Czy raczej obopólne korzyści …

  Kontrola dyscypliny pracy, rejestracja wejść i wyjść pracowniczych, niezliczone godziny nadliczbowe niegdyś sprawiały problem, a niejednokrotnie bywały podstawą niedomówień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dziś to już historia, co więcej, każdy ceniony pracodawca o tego typu problemach może zapomnieć i z pewnością nie wróciłby do tradycyjnej formy ewidencji czasu pracy zwanej papierową. A rzetelny i uczciwy pracownik będzie zadowolony z przejrzystości danych o wykonywanej pracy na rzecz pracodawcy.

Dynamicznie rozwijający się rynek usług rozwiązań systemowych przedstawia wiele propozycji w zakresie ewidenci czasu pracy. Elektronizacja czasu pracy daje wiele korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale też względem pracowników; tworzy intuicyjny kanał komunikacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, co pozytywnie wpływa na zwiększenie efektywności pracy.  Dzięki niej obie strony mają kontrole oraz wiarygodny obraz czasu pracy. Kontrola nie jest już postrzegana jako negatywne zjawisko, ale jako dobra praktyka ewidencji czasu pracy. Systemy RCP są cenione ze względu na dokładność, precyzyjność oraz przejrzystość czasu poświęconego na czynności służbowe. Zwiększa tym samym dyscyplinę pracy oraz bezpieczeństwo danych. Dzięki nim o wiele łatwiej i wygodniej jest dokonać rejestracji czasu pracy, urlopów czy nieobecności. Dużą zaletą jest czytelne i dokładne generowanie raportów i zestawień pracowniczych. System ten umożliwia zgłaszanie delegacji oraz ułatwia zarządzanie urlopami.

 Rejestratory posiadają szeroką gamę możliwości zastosowań rozwiązań technologicznych.

 Technologia zbliżeniowa zaliczana jest do tych najprostszych, polegająca na wykorzystaniu terminali, do których zbliża się kartę magnetyczną, którą w posiadaniu ma każdy pracownik, celem rejestracji obecności w pracy.

 Coraz większą popularnością cieszy się technologia biometryczna, polegająca na wykorzystaniu behawioralnych wzorców, będącymi znacznikami dla każdego pracownika oraz pozwalającymi na identyfikację konkretnego człowieka. Poprzez linie papilarne  palca lub skierowanie źrenicy oczu w kierunku czytnika, pracownik wskazuje swoją obecność na stanowisku pracy. Zaletą tego typu rozwiązań jest niwelowanie oszustw związanych z zastępstwem osób na stanowisku pracy.Najnowszym typem rozpoznawania osoby to detekcja twarzy Face Recognition bardzo szybki odczyt i mały odsetek pomyłek stawia w czołówce tą metodę.

Wprowadzenie RCP możliwe jest w każdego typu działalności gospodarczej. Tego typu rozwiązanie najczęściej praktykowane jest w administracji publicznej, urzędach, zakładach wielozmianowych  przedsiębiorstwach produkcyjnych, sklepach, hotelach – krótko mówiąc, tak gdzie pracują ludzie. A więc…  nie ma na co czekać, bądź wśród nich i Ty.