Leasing – elastyczne rozwiązanie finansowe dla Twojej firmy

Leasing jest popularną formą finansowania, która umożliwia firmom i przedsiębiorcom korzystanie z różnego rodzaju aktywów, takich jak pojazdy, maszyny, sprzęt biurowy czy nieruchomości, bez konieczności ich natychmiastowego zakupu. Jest to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego kredytu lub zakupu na własność.

W leasingu, leasingodawca (tj. firma leasingowa) zakupuje wybrany przez Ciebie aktyw, a następnie udostępnia go Tobie w zamian za regularne płatności, zwykle w formie comiesięcznych rat. Przez określony czas trwania umowy leasingowej, Ty jako leasingobiorca korzystasz z aktywu, płacąc ustaloną opłatę, która może obejmować ratę leasingową, opłaty serwisowe oraz inne związane koszty.

Istnieją dwa główne rodzaje leasingu:

 1. Leasing operacyjny: W tym przypadku leasingodawca pozostaje właścicielem aktywu przez cały okres umowy. Oznacza to, że Ty jako leasingobiorca nie ponosisz ryzyka związanego z utratą wartości aktywu ani nie musisz martwić się o jego długoterminowe utrzymanie. Po zakończeniu umowy leasingowej, możesz zdecydować się na przedłużenie umowy, wymianę aktywu na nowszy model lub zwrot leasingodawcy.
 2. Leasing finansowy: W tym przypadku leasingobiorca ma możliwość stać się właścicielem aktywu po zakończeniu umowy leasingowej. Na początku umowy ustalana jest wartość wykupu, czyli cena, za którą możesz odkupić aktyw od leasingodawcy. Podczas trwania umowy ponosisz pełne ryzyko związane z utratą wartości aktywu, ale zyskujesz także pewną elastyczność i możliwość korzystania z aktywu bez konieczności dużego początkowego nakładu finansowego.

Leasing oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak:

 • Oszczędność kapitału: Zamiast angażować duże sumy pieniędzy na zakup aktywów, można je wykorzystać na inne priorytety, takie jak rozwój biznesu, inwestycje lub płatności bieżące.
 • Elastyczność: Leasing pozwala na dopasowanie umowy do indywidualnych potrzeb, określenie długości trwania umowy i wysokości rat, co zapewnia większą elastyczność finansową.
 • Utrzymanie technologiczne: W przypadku leasingu można zawsze korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań

 1. Oszczędność kapitału:
  Wybierając lizing na kasę fiskalną i wyposażenie sklepu, unikasz konieczności ponoszenia dużych kosztów na początku. Mniejsza wpłata początkowa i regularne raty umożliwiają lepsze zarządzanie dostępnymi środkami finansowymi.
 2. Aktualizacja technologii: Dzięki lizingowi masz możliwość korzystania z najnowocześniejszych kas fiskalnych i nowego wyposażenia sklepu, bez konieczności angażowania znacznych środków własnych na pełny zakup.
 3. Stałe, przewidywalne raty: Leasing umożliwia firmie płacenie stałych, regularnych rat, co ułatwia planowanie budżetu. To eliminuje ryzyko nagłych wydatków związanych z koniecznością zakupu sprzętu.
 4. Podniesienie efektywności: Nowoczesne kasy fiskalne i wyposażenie sklepu mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Dzięki lizingowi masz dostęp do sprzętu, który może zoptymalizować codzienne funkcjonowanie sklepu.
 5. Brak utraty wartości aktywów: W przypadku leasingu, to firma leasingująca ponosi ryzyko utraty wartości aktywów. To korzystne dla Twojego sklepu, ponieważ unikasz ryzyka utraty wartości, a po zakończeniu umowy masz opcję wymiany sprzętu na nowy.
 6. Dopasowanie umowy do potrzeb: Lizing pozwala na dostosowanie umowy do specyficznych potrzeb Twojego sklepu, obejmując różne okresy umów, elastyczne warunki płatności i opcje przedłużenia umowy.
 7. Unikanie przestarzałego sprzętu: W przypadku pełnego zakupu sprzętu, istnieje ryzyko, że szybko stanie się on przestarzały. Dzięki leasingowi zyskujesz elastyczność, aby regularnie aktualizować swoje wyposażenie.
 8. Wspieranie płynności finansowej: Leasing może przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej Twojego sklepu, ponieważ mniejsza inwestycja początkowa pozwala na elastyczniejsze zarządzanie finansami.
 9. Podatek odliczeniowy: W niektórych jurysdykcjach, raty leasingowe mogą być odliczane od podatku, co przyczynia się do korzyści podatkowych dla Twojej firmy.

Warto podkreślić, że korzyści z leasingu mogą być różne w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji zawsze warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub prawnym.