Leasing – elastyczne rozwiązanie finansowe dla Twojej firmy

Leasing jest popularną formą finansowania, która umożliwia firmom i przedsiębiorcom korzystanie z różnego rodzaju aktywów, takich jak pojazdy, maszyny, sprzęt biurowy czy nieruchomości, bez konieczności ich natychmiastowego zakupu. Jest to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego kredytu lub zakupu na własność.

W leasingu, leasingodawca (tj. firma leasingowa) zakupuje wybrany przez Ciebie aktyw, a następnie udostępnia go Tobie w zamian za regularne płatności, zwykle w formie comiesięcznych rat. Przez określony czas trwania umowy leasingowej, Ty jako leasingobiorca korzystasz z aktywu, płacąc ustaloną opłatę, która może obejmować ratę leasingową, opłaty serwisowe oraz inne związane koszty.

Istnieją dwa główne rodzaje leasingu:

  1. Leasing operacyjny: W tym przypadku leasingodawca pozostaje właścicielem aktywu przez cały okres umowy. Oznacza to, że Ty jako leasingobiorca nie ponosisz ryzyka związanego z utratą wartości aktywu ani nie musisz martwić się o jego długoterminowe utrzymanie. Po zakończeniu umowy leasingowej, możesz zdecydować się na przedłużenie umowy, wymianę aktywu na nowszy model lub zwrot leasingodawcy.
  2. Leasing finansowy: W tym przypadku leasingobiorca ma możliwość stać się właścicielem aktywu po zakończeniu umowy leasingowej. Na początku umowy ustalana jest wartość wykupu, czyli cena, za którą możesz odkupić aktyw od leasingodawcy. Podczas trwania umowy ponosisz pełne ryzyko związane z utratą wartości aktywu, ale zyskujesz także pewną elastyczność i możliwość korzystania z aktywu bez konieczności dużego początkowego nakładu finansowego.

Leasing oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak:

  • Oszczędność kapitału: Zamiast angażować duże sumy pieniędzy na zakup aktywów, można je wykorzystać na inne priorytety, takie jak rozwój biznesu, inwestycje lub płatności bieżące.
  • Elastyczność: Leasing pozwala na dopasowanie umowy do indywidualnych potrzeb, określenie długości trwania umowy i wysokości rat, co zapewnia większą elastyczność finansową.
  • Utrzymanie technologiczne: W przypadku leasingu można zawsze korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań