Wypożyczenie kolektorów


Oferta naszej firmy obejmuje wypożyczenie sprzętu do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Oferta została przygotowana z myślą o firmach, które na co dzień nie potrzebują tego typu urządzeń. Jest to praktyczne rozwiązanie dla wielu branż i segmentów, które mogą w ten sposób oszczędzić i wydatkować budżet na inne cele. Do dyspozycji zainteresowanych mamy nowoczesny i sprawny sprzęt oraz urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami. Oferowane przez nas zestawy obejmują terminale mobilne z aplikacją 4MAG lub czytniki kodów kreskowych oraz drukarki wraz z etykietami. Służymy pomocą w konfiguracji i użytkowaniu sprzętu proponując instruktaż w obsłudze.  Dajemy gwarancję, że na tego typu sprzęcie inwentaryzacja przebiega sprawnie, bezbłędnie, a co najważniejsze, skutecznie. Proponowana oferta to szereg praktycznych zestawów do inwentaryzacji, które umożliwiają automatyzację procesów, większą kontrolę, wydajność i eliminują przy tym ryzyko błędów.

 

Pomoc przy remanencie


Remanent to czynność nierozerwalnie związana z prowadzeniem różnego rodzaju działalności. Zaliczany jest do czynności mających na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych i materiałów posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Dzięki usłudze firmy Promes można w łatwy, szybki i sprawny sposób  przeprowadzić czynności związane z inwentaryzacją. Usystematyzowana wiedza naszych specjalistów daje gwarancję jakości i świadczy o profesjonalizmie. Podpowiadamy kiedy i jak często należy przeprowadzać te czynności. Posiadamy odpowiednie narzędzia, urządzenia wraz z oprogramowaniem, dzięki którym proces remanentu przeprowadza się skutecznie eliminując przy tym ryzyko popełnienia błędów.


Analiza remanentu


Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, która działa na podstawie ustawy o rachunkowości, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, zobligowany jest do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.

Obowiązek ten wynika również z faktu, że jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.