Kalibracja i legalizacja wag


W ofercie naszej firmy posiadamy usługi, które pozwolą każdemu z naszych Klientów cieszyć się prawidłowo działającymi wagami wszelkiego rodzaju.

Zapewniamy usługi w zakresie legalizacji urządzeń pomiarowych, tzn. wag.  Kompleksowa obsługa  obejmująca wzorcowanie wag, ich odpowiednia regulacja oraz  legalizacja daje naszym Klientom gwarancję wysokiej jakości dokładnego ważenia. Proces legalizacji polega  na sprawdzeniu przyrządu pomiarowego i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi. Poświadczeniem dokonania legalizacji ponownej odbywa się poprzez naniesienie na przyrząd odpowiednich symboli i oznaczeń, dając gwarancję i pewność właściwego użytkowania urządzeń pomiarowych.

 

Legalizacja


Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym jest wskazanym i bardzo istotnym elementem każdego posiadacza wagi elektronicznej, automatycznej, a nawet tej, już rzadko używanej -  nieautomatycznej.

 Dzięki cyklicznemu wzorcowaniu oraz okresowym przeglądom wag wykorzystywanych przez użytkowników sprzętu pozwoli na wyeliminowanie błędów wynikających z użytkowania uszkodzonych  wag.

 

Wzorcowanie


Oferta Promes obejmuje usługi w zakresie wzorcowania wag elektronicznych, automatycznych oraz nieautomatycznych.

Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie, realizując je zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Standardowe wzorcowanie obejmuje: wyznaczenie błędów wskazań w maksymalnie 5 punktach pomiarowych, wyznaczenie błędu powtarzalności, wyznaczenie błędów wskazań przy działającym urządzeniu TARA oraz wiele innych powiązanych z tematem. Jeśli chodzi o wzorcowanie wag automatycznych, obejmuje ono m.in.: wyznaczenie błędów statystycznych oraz dynamicznych. Po przeprowadzonej analizie wystawiamy czytelne oraz przejrzyste świadectwo.   Dokonujemy oceny zgodności w wymogami zawartymi w Dyrektywie 2014/31/EU z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wag nieautomatycznych; Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Ponadto,  możliwa jest również ocena zgodności z wymaganiami określonymi przez Klienta.